Tourismusverband Tannheimer Tal

Halregelement

Klimsport is een risicovolle Sport. Indien men niet over voldoende kennis of beheersing van de klimtechnieken beschikt kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan.

Let u daarom op het volgende:

 

 1. Gebruik voor eigen risico. Bij ongelukken dragen wij geen verantwoording. Betreden van de klimhal of gebruik maken van de klimwanden is op eigen risico. Kletter- & Bouldertreff aanvaardt geen enkele juridische aansprakelijkheid.
 2. In de hal en zijn geen begeleidpersonen aanwezig!
 3. Tijdens het verblijf in de hal dient u de "valzone" onder en naast klimmende Personen te mijden. (1,5 m aan de zijkant en 2m naar achteren)  (Tip: Kijk altijd boven u!). Niet rennen, stoeien en spelen op de matten. Ouders/begeleiders zijn verantwoordelijk voor de kinderen.
 4. Klimmen alleen met een CE- of UIAA-norm gekeurde uitrusting. Let op: Kijk altijd naar de uiterste gebruiksdatum van uw uitrusting. Gebruik alleen een zekeringsapparaat dat u kent. (ClickUp, Smart, Grigri, Tube). Verzeker u ervan dat uw materiaal op elkaar afgestemd is. Karabijnhaken moeten altijd gesloten zijn tijdens het klimmen.
 5. Klimmen en bouldern met blote voeten en buitenschoenen is uit hygienisch oogpunt niet toegestaan.
 6. Er mag uitluitend met gekeurd touw geklommen worden. Klimmen zonder touw is niet toegestaan. 
 7. Partnercheck voor iedere start. Een bewuste en grondige partnercheck is verplicht. Bent u niet vertrouwd met een partnercheck, is het af te raden te klimmen.
 8. Wees altijd alert bei zekeren en spotten. Laat u niet afleiden tijdens het klimmen en spotten.
 9. Niet over elkaar klimmen. Houdt voldoende afstand.
 10. Alle Expressschlingen in jouw route gebruiken.
 11. Laat je partner altijd langzaam en geleidelijk zakken. let altijd op een vrije "landingsplek" en laat andere klimmers niet schrikken.
 12. Gebruik nooit 2 touwen tegelijk in een route. (door verbranding kunnen touwen breken).
 13. Topropeklimmen aan tussenzekeringen is niet toegestaan.
 14. Het zelfstandig veranderen of aanbrengen van handgrepen is niet toegestaan.  Losse handgrepen en andere defecten zijn te melden bij de medewerkers.
 15. Om verwondingen te voorkomen is het dragen van sierraden en losse kledingstukken als o.a. sjaals, riemen en petten niet toegestaan. Lang haar svp in een staart of knot samenbinden.
 16. Kinderen onder de 18 mogen alleen met schriftelijke toestemming van de ouder of voogd in de hal alleen zijn. Kinderen onder de 14 jaar mogen niet alleen in de hal klimmen of bouldern.
 17. Consumptie van etenswaren is alleen in het daarvoor bestemde bereik toegestaan. Niet op de mat! Drinken mag alleen in hersluitbare flessen meegebracht worden.
 18. In de gehele hal geldt een rook- en alcoholverbod.
 19. Voor garderobe en waardevolle spullen, evenals voor schade of verwondingen dragen we geen enkele vorm van verantwoording. Dit geldt ook voor alles in de afsluitbare kledingkasten.